LIGULARIA

LIATRIS
April 5, 2018
NEPETA
April 5, 2018

LIGULARIA

$9.50

Orange-Yellow Jul-Aug 36″ Purplish-green foliage.

SKU: 455 Category:

COMMON NAME

Golden Ray

SIZE

2gal

AVAILABLE

NO

Description

Orange-Yellow Jul-Aug 36″ Purplish-green foliage.

Login
Text Us