LIGULARIA

LIATRIS
April 5, 2018
NEPETA
April 5, 2018

LIGULARIA

$9.50

Golden Orange Jul-Aug 30″ Bronzy-green foliage.

SKU: 454 Category:

COMMON NAME

Golden Ray

SIZE

2gal

AVAILABLE

NO

Description

Golden Orange Jul-Aug 30″ Bronzy-green foliage.

Login
Text Us