LIATRIS

IRIS
April 5, 2018
LIGULARIA
April 5, 2018

LIATRIS

$6.75

White Jul-Aug 30-36″ Tall clumping habit.

SKU: 451 Category:

COMMON NAME

Gayfeather

SIZE

1gal

AVAILABLE

NO

Description

White Jul-Aug 30-36″ Tall clumping habit.

Login
Text Us